Kancelaria komornicza

zdj_na_glowna1

Aktualne licytacje

Czytaj więcej

zdj_na_glowna2

Wnioski do pobrania

Czytaj więcej

zdj_na_glowna3

Kontakt z komornikiem

Czytaj więcej

Zakres działalności komornika:

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach obejmuje: obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice. Zgodnie z dyspozycją art 8 ust. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191) ze zmianami.